Mostar - Bišće polje bb

Naziv tvrtke:
MRM Export Import - Produznica Mostar
Volkswagen servis
Audi Servis
Sjedište tvrtke:
Bisce polje bb
BA-88000 Mostar
Pravna forma:
Telefon:
+387 36 446 555
Fax:
+387 36 446 560
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:

Ljubuški - Hrašljani

Naziv tvrtke:
M.R.M EXPORT IMPORT D.O.O.
Volkswagen servis
Audi Servis
Sjedište tvrtke:
Hrašljani 12
BA-88320 Ljubuški
Pravna forma:
Telefon:
+387 39 831 555
Fax:
+387 39 849 631
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
PDV-ID:
Banka:
Broj banke:
Broj računa:
IBAN: