Mostar - Bišće polje bb

Naziv firme:
M.R.M. EXPORT IMPORT D.O.O. - Podruznica Mostar
Sjedište firme:
Bisce polje bb
88000 Mostar
Pravna forma:
Telefon:
+387 36 446 550
Fax:
+387 36 446 566
E-mail:
Broj registra
640100311
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj:

Ljubuški - Hrašljani

Naziv firme:
M.R.M EXPORT IMPORT D.O.O.
Sjedište firme:
Hrasljani 12
88320 Ljubuski
Pravna forma:
Telefon:
+387 39 831 555
Fax:
+387 39 849 631
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: