Mostar - Bišće polje bb

Naziv tvrtke:
M.R.M. EXPORT IMPORT D.O.O. - Podruznica Mostar
Sjedište tvrtke:
Bisce polje bb
88000 Mostar
Pravna forma:
Telefon:
+387 36 446 550
Fax:
+387 36 446 566
E-mail:
Matični broj:
640100311
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA - Zahl:

Ljubuški - Hrašljani

Naziv tvrtke:
M.R.M EXPORT IMPORT D.O.O.
Sjedište tvrtke:
Hrasljani 12
88320 Ljubuski
Pravna forma:
Telefon:
+387 39 831 555
Fax:
+387 39 849 631
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: